سريال آسپيرين در آي‌سيما


خلاصه خبر:
مشروح خبر:

سريال مهيج آسپيرين را با بهاي خيلي کمتر و کيفيت خيلي بالاتر در سامانه‌هاي آي‌سيما تماشا کنيد. اين سريال روزهاي دوشنبه هرهفته، همزمان با شبکه نمايش خانگي در آي‌سيما نيز عرضه مي‌شود.