مقايسه سرعت دانلود در 2 جي، 3 جي و 4 جي


خلاصه خبر:
سياري از کاربران درباره سرعت مطلوب دانلود از طريق شبکه‌هاي موبايل مي‌پرسند. به گزارش خبرآنلاين، رشد سرعت دانلود از طريق شبکه‌هاي موبايل در دهه اخير شگفت انگير بوده و کاربران دنياي منتشر ورود 5 جي هستند که انقلابي بزرگ محسوب مي‌شود و همه ابزارهاي فناورانه را متحول خواهد کرد.
مشروح خبر:

 بسياري از کاربران درباره سرعت مطلوب دانلود از طريق شبکه‌هاي موبايل مي‌پرسند.

به گزارش خبرآنلاين، رشد سرعت دانلود از طريق شبکه‌هاي موبايل در دهه اخير شگفت انگير بوده و کاربران دنياي منتشر ورود 5 جي هستند که انقلابي بزرگ محسوب مي‌شود و همه ابزارهاي فناورانه را متحول خواهد کرد.

جول زير به زبان ساده شمارا با سرعت مطلوب نسل‌هاي مختلف شبکه‌هاي موبايل آشنا مي‌سازد.

لازم به يادآوري است هرچند سرعت کاربر نهايي بسته به دوري و نزديکي به ارسال‌کننده، تعريف صحيح و معماري صحيح آنتن توسط مهندس يا نامهندس مربوطه، تعداد کاربران متصل به آنتن، ميزان دانلود هم‌زمان و ... تعريف و سنجيده مي‌شود؛ اما در ايران به دليل معماري غلط و تعاريف نادرست هنگام نصب تجهيزات، اغلب کاربران با پکت لاست وحشتناک روبرو شده و به همين خاطر بدون کليک حجمشان خورده مي‌شود و هزينه‌هاي زيادي بابت ديتاي غيرواقعي و پِرت مي‌پردازند.

اين موضوع که يک بسته ديتاي 10 کيلوبايتي درنهايت 100 تا 200 کيلوبايت محاسبه‌شده و جابجا مي‌شود، به نفع اپراتورهاي موبايل تمام‌شده و آنها بدون اندازه‌گيري صحيح، به دلايل گفته‌شده، جيب مشتريان را زودتر از موعد خالي مي‌کنند.

اينکه کدام اپراتور نزديک‌تر به استانداردهاي تعريف شده است را نهادهايي مانند سازمان تنظيم مقررات بايد ارزيابي فني کرده و در اختيار عموم قرار دهند.

 

Symbol

Name

Generation

Download Speeds

G

GPRS

2G

0.1 Mb/s

E

EDGE

2.5G

0.4 Mb/s

3G

3G

3G

2 Mb/s

H

HSDPA

3.5G

7.2 Mb/s

H+

HSDPA+

3.75G

21 Mb/s

LTE

LTE / 4G

4G

100 Mb/s