عنوان:
آي سيما

توضیحات:
همکاري آي سيما و آسياتک


عنوان:
مقايسه سرعت دانلود در 2 جي، 3 جي و 4 جي

توضیحات:
سياري از کاربران درباره سرعت مطلوب دانلود از طريق شبکه‌هاي موبايل مي‌پرسند. به گزارش خبرآنلاين، رشد سرعت دانلود از طريق شبکه‌هاي موبايل در دهه اخير شگفت انگير بوده و کاربران دنياي منتشر ورود 5 جي هستند که انقلابي بزرگ محسوب مي‌شود و همه ابزارهاي فناورانه را متحول خواهد کرد.


عنوان:
نگراني دبير شوراي عالي فضاي مجازي از وضع توليد محتوا

توضیحات:
دبير شوراي عالي فضاي مجازي به نقش تکنولوژي در روابط عمومي اشاره و بر لزوم توليد محتوا براي توسعه شبکه ملي اطلاعات تاکيد کرد. سيدابوالحسن فيروز‌آبادي امروز در يازدهمين همايش روابط عمومي که در هتل المپيک برگزار شد با بيان اين‌که روابط عمومي به عنوان مرکز اطلاع‌رساني، ايجاد شفافيت در جامعه را برعهده دارد، گفت: روابط عمومي به دنبال متقاعد‌سازي طرف‌هاي مقابل و ايجاد همگرايي در سازمان‌ها و موسساتي است که روابط عمومي آنها را برعهده دارد. او ادامه داد: روابط عمومي نقش مهمي داشته و جنس اين نقش از جنس قدرت نرم است و همان‌طور که از قدرت نرم در جهت متقاعدسازي بخش‌هايي از جامعه استفاده مي‌شود روابط عمومي‌ها هم به دنبال اعمال نوعي قدرت هوشمند هستند و اين اعمال قدرت با نقش تکنولوژي افزايش پيدا مي‌کند.


عنوان:
سريال آسپيرين در آي‌سيما

توضیحات: